O Endomedicus

NZOZ Endomedicus jest wielodyscyplinarną poradnią specjalistyczną, świadczącą kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w ramach ubezpieczenia w NFZ oraz na zasadach komercyjnych (płatnych) w następujących poradniach:

  • poradnia endokrynologii dziecięcej
  • poradnia endokrynologii osób dorosłych
  • poradnia endokrynologii ginekologicznej
  • poradnia metaboliczna (m.in. leczenia otyłości),
  • poradnia diabetologii dziecięcej
  • poradnia leczenia osteoporozy
  • poradnia neurologiczna

Konsultantami są specjaliści endokrynolodzy, pracownicy Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Większość z nich to nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi, profesorowie, docenci oraz doktorzy, autorzy licznych prac naukowych oraz podręczników dla lekarzy. Starannie dobrana kadra gwarantuje najwyższy merytoryczny poziom usług.