Zakres usług

  • Diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych u dzieci
  • Opieka diabetologiczna u dzieci
  • Diagnostyka i leczenie chorób endokrynologicznych u dorosłych
  • Opieka endokrynologiczna kobiet w ciąży
  • Diagnostyka endokrynologicznych przyczyn niepłodności
  • Diagnostyka i leczenie osteoporozy
  • Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń hormonalnych (oznaczenia statyczne i testy dynamiczne)
  • Badania obrazowe (USG)
  • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (BAC)